background

Tính năng

Hệ Thống Phù & Tinh Luyện Phù

Phù được trang bị cho Anh Hùng ngay khi họ đạt đủ điều kiện về chiến lực như đạt cấp 100 hoặc nâng lên 7 sao tuy nhiên chính vì sức mạnh Phù mang lại quá lớn nên mỗi Anh Hùng chỉ có thể trang bị hai Phù tối đa trong cùng một thời điểm !!
 
Như đã nói ở trên, mỗi loại Phù sẽ cho một loại chỉ số hoặc kĩ năng CỰC đặc biệt, các Triệu Hồi Sư sẽ không biết được cho đến khi họ tìm thấy chúng
Phù được chia làm tổng cộng 6 loại bao gồm:
- Phù Nhấp Nháy phẩm Lục
- Phù Sao phẩm Lam
- Phù Hoàn Mỹ phẩm Tím
- Phù Sử Thi phẩm cam
- Phù Truyền Thuyết phẩm Đỏ
- Phù Thần Thoại phẩm Hồng
--> Dựa trên màu sắc có thể đánh giá được độ quý hiếm và sức mạnh chúng mang lại !!!
Game