background

Tính năng

Hệ Thống Tinh Linh Bổ Trợ

Như đã thấy, Tinh Linh là những tạo vật không thể thiếu mỗi khi các Anh Hùng chiến đấu tại Trung Địa, chúng sở hữu những kĩ năng bổ trợ cần thiết nhất mỗi khi bước vào một trận chiến !!!
Có hơn 20 loại Tinh Linh và đang có xu hướng gia tăng như: Quang - Ám - Hỏa - Băng - Mộc - Nước - Sinh - Gió....
Dựa trên hào quang hỗ trợ của Tinh Linh mà các Elder đã phân chúng làm 3 phẩm chất Lam, Tím và Cam
Tinh Linh có thể thăng cấp, phẩm chất càng cao giới hạn phát triển của Tinh Linh càng lớn
—————————————————
Làm sao để sở hữu cho mình những Tinh Linh:
Tinh Linh được ấp nở bằng Trứng Tinh Linh, không thể biết được Tinh Linh sẽ thuộc phẩm chất gì cho đến khi chúng trưởng thành
Trứng Tinh Linh rất quý hiếm, họ thường sử dụng làm phần thưởng trong Chiến Trường Vinh Dự mỗi thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.
Game